Merkezi Aziýada klimatyň täsiri

GVCA başlangyç taslamanyň çäklerinde, bu portal, Merkezi Aziýanyň ýurtlary üçin klimatyň üýtgemeginiň mümkin bolan netijelerini şekillendirýär. Merkezi Aziýa – klimatyň üýtgemegine has ejiz bolan, dünýäniň sebitleriniň biridir. Bu portal, klimatyň üýtgemeginiň dürli pudaklara täsiriniň taryhy we çaklanýan ýazgylary hakynda maglumaty ulanyjylara berýär.

Imprint Privacy