Климаттын Борбордук Азияга таасири

Бул портал GVCA демилгесинин долбоорунун алкагында Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн климаттын өзгөрүшүнүн мүмкүн болуучу кесепеттерин көрсөтөт. Борбордук Азия — дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүнө эң аярлуу аймактардын бири. Бул портал колдонуучуларга климаттын өзгөрүшүнүн ар кандай секторлорго тийгизген кесепетинин тарыхый жана божомолдуу сценарийлери боюнча маалымат берет.

Imprint Privacy